Intromøder for nybeskikkede censorer 2018

Censorformandskabets præsentation og samlet notat ligger under menupunktet Løbende orientering og Referater.