Intromøder for nybeskikkede censorer 2018

Censorformandskabets præsentation ligger under menupunktet Løbende orientering og Referater.